علوم ارتباطات اجتماعي Mass Communication

مقالات علوم ارتباطات اجتماعی Mass Communication Articles

Archive for the ‘نکات جالب’ Category

50 روش براي بهبود مكالمات 50 ways to improve the conversation

Posted by ميرزاخاني در مه 13, 2010

به هنگام صحبت و گفت و گو با اشخاص به موارد زير توجه داشته باشيد:

1. در سلام گفتن نفر اول باشيد.

2. خودتان را به ديگران معرفي كنيد.

3. تن به خطر بدهيد. پيش بيني و بي اعتنايي نكنيد.

4. خوش مشرب باشيد.

5. پذيراي نقطه نظرهاي جديد باشيد.

6. سعي كنيد نام اشخاص را به ذهن بسپاريد.

7. اگر نام كسي را فراموش كرده ايد دوباره آن را بپرسيد.

8. براي شناختن اشخاص ديگر كنجكاوي كنيد و علاقه نشان دهيد.

9. حوادث مهم زندگيتان را با ديگران در ميان بگذاريد.

10. با ديگران درباره خود حرف بزنيد.

11. با بازگويي حرف هايي كه شنيده ايد نشان دهيد كه شنونده خوبي هستيد.

12. درباره اشيا، امور و زندگيتان با شور و اشتياق حرف بزنيد.

13. مترصد آشنايي با اشخاص جديد شويد.

14. حق اشخاص را براي اينكه خودشان باشند به رسميت بشناسيد.

15. به هنگام صحبت با ديگران مشرب خوش داشته باشيد.

16. در چند جمله كوتاه به ديگران بگوييد كه چه مي كنيد.

17. خودتان را به اشخاصي كه نام شما را فراموش كرده اند از نو معرفي كنيد.

18. درباره كارهايتان اطلاعات جالب بدهيد.

19. مراقب زبانتان هنگام باز و بسته شدن باشيد.

20. تماس چشمي برقرار كنيد. لبخند را فراموش نكنيد.

21. با كساني كه به طور منظم ملاقات داريد سلام و احوالپرسي كنيد.

22. با علايق و هدف هاي اشخاصي كه با آنها ملاقات مي كنيد آشنا شويد.

23. در صورت امكان به اشخاص كمك كنيد.

24. بگذاريد ديگران حرفشان را بزنند.

25. به سوالات تشريفاتي با روحيه باز جواب بدهيد.

26. در دادن و گرفتن اطلاعات تعادل را رعايت كنيد.

27. به علايق ديگران علاقه نشان دهيد.

28. درباره موضوعات مختلف حرف بزنيد.

29. به حوادث و جرياناتي كه روي زندگي همه ما اثر مي گذارند علاقه مند باشيد.

30. با عقايد و احساسات ديگران برخورد باز داشته باشيد.

31. احساسات نقطه نظر ها و عواطف خود را به ديگران ابراز كنيد.

32. وقتي درباره خودتان حرف مي زنيد از كلمه «من» استفاده كنيد.

33. وقتي منظورتان «من» است از ضمير «تو» استفاده نكيند.

34. به ديگران نشان دهيد كه از گفت وگوي با آنها لذت مي بريد.

35. از اشخاص براي صرف شام و ناهار و شركت در مراسم اجتماعي دعوت كنيد.

36. با دوستان و بستگانتان در تماس باشيد.

37. عقايد و نقطه نظرهاي ديگران را بپرسيد.

38. به جنبه هاي مثبت اشخاصي كه با آنها ملاقات مي كنيد توجه كنيد.

39. صحبت خود را با به كار بردن اسم طرف مقابل شروع و به انتها برسانيد.

40. با همسايگان و همكاران خود در تماس باشيد.

41. بگذاريد ديگران بدانند كه شما به دوستي با آنها علاقه منديد.

42. از اشخاص درباره حرف هايي كه در جلسات قبل با شما زده اند سوال كنيد.

43. مترصد اطلاعات مجاني و آزادانه باشيد.

44. به باورها و اعتقادات ديگران احترام بگذاريد.

45. وقتي موضوع صحبت به انتها مي رسد، آن موضوع را با موضوع ديگري عوض كنيد.

46. به موضوعات مورد علاقه طرف مقابل توجه كنيد.

47. از لباس، رفتار و گفتار ديگران تعريف كنيد.

48. با نشان دادن علامت توجه، ديگران را به ادامه گفت و گو با خود تشويق كنيد.

49. با كساني كه از مصاحبت با آنها لذت مي بريد در تماس باشيد.

50. وقتي حكايتي را بازگو مي كنيد ابتدا جان كلام را بگوييد و بعد به جزييات امر توجه نماييد.

منبع: مهارتهاي گفتگو- ترجمه: مهدي قراچه داغي- انتشارات پيك بهار

50 ways to improve the conversation

When talking and dialogue with persons to the following note:
1. I have to say at first.
2. You introduce yourself to others.
3. To give people at risk. Prediction and not disregarded.
4. Be sociable.
5. We have new ideas.
6. Try to refer the name of the person’s mind.
7. If someone called Lost ask it again.
8. Curiosity to know other people and you show interest.
9. Important events of your life with others to share.
10. Talk with others about yourself.
11. With those who have heard talk recitation show you a good listener.
12. About objects, and affairs of your life with passion Talk.
13. Why you meet new people.
14. The right people for the fact that they know are legitimate.
15. When talking with others, have good humor.
16. In a short few sentences what others say you are.
17. Persons in your name you have forgotten Tell again.
18. Give interesting information about the works.
19. Watch your tongue when you are opening and closing.
20. You make eye contact. Do not forget to smile.
21. Those who have met regularly greet you.
22. With the interests and targets individuals who do you meet them you know.
23. If possible, individuals can help.
24. Let others insist the point.
25. Formality with the spirit of open questions give answers.
26. In giving and receiving information Keep balance.
27. Others interested in your interests.
28. Talk about different topics.
29. Events and on the currents of life that affect us all be interested.
30. Beliefs and feelings of others deal with you again.
31. Point of view, emotions and feelings to others may express.
32. When you talk about yourself useful word «I» use.
33. When you mean «I» is the pronoun «You» do not hesitate to use.
34. To show others that they said Vgvy enjoy.
35. People for lunch and dinner, and invite you to participate in social events.
36. Friends and relatives in touch.
37. The opinions and ideas of others to ask.
38. Positive aspects of people who meet them, please make sure you are.
39. Talk with your opponent’s name to apply the start and end shoots.
40. With their neighbors and colleagues in touch.
41. Let others know that your friendship with their interest in attending.
42. People talk about some meetings that have struck before you ask.
43. Free information and why you freely.
44. To respect others beliefs and convictions.
45. When speaking to the issue ends, the subject with another subject to change.
46. Interests to the opposite side note.
47. Clothing, behavior and speech of others to define.
48. Showing marked attention, others continue to encourage dialogue with you.
49. With those who enjoy companionship with them in touch.
50. Indicates when the first tell you the gist and then tell the details of your attention.

Source: conversation skills – Translation: M. Book Image – The spring peak

Advertisements

Posted in نکات جالب | برچسب‌ها: | Leave a Comment »

40 نکته برای داشتن یک زندگی متفاوت، شکوهمند و پرانرژی 40 Tips for having a different life, glorious and energetic

Posted by ميرزاخاني در مه 13, 2010

1. Take a 10-30 minute walk every day and while you walk, smile. It is the ultimate anti-depressant.
1- روزانه 10 تا 30 دقیقه به قدم زدن بپردازید، و در هنگام قدم زدن لبخند بزنید. این بهترین داروی ضد افسردگی ست.

2. Sit in silence for at least 10 minutes each day. Buy a lock if you have to.
2- حداقل 10 دقیقه در روز با خود خلوت کنید، اگر لازم شد يك قفل بخريد.

3. Buy a TiVo (DVR), tape your late night shows and get more sleep.
3- با استفاده از ویدئو برنامه های تلویزیونی آخر شب و مورد علاقه تان را ضبط کنید، و بيشتر بخوابيد.

4. When you wake up in the morning complete the following statement, «My purpose is to__________ _ today.»
4- صبحها که از خواب بیدار می شوید این جمله را کامل و تکرار کنید: « امروز قصد دارم كه….»

5. Live with the 3 E’s — Energy, Enthusiasm, Empathy, and the 3 F’s–
Faith, Family, Friends.
5- با سه E زندگی کنید؛ Energy (انرژی)، Enthusiasm (اشتياق)، Empathy (فهم و همدلی با دیگران)، و همینطور با سه F یعنی Faith (ایمان)، Family (خانواده) و Friends (دوستان).

6. Watch more G movies play more games with friends and read more books than you did in 2006.
6- امسال بیشتز از سال پیش به تماشای فیلمهای عمومی (مناسب برای تمام سنین)، بازی با دوستان و خواندن کتاب بپردازید.

7. Make time to practice meditation and prayer. They provide us with daily fuel for our busy lives.
7- زمانی را به مراقبه و نیایش اختصاص دهید. اینها سوخت روزانه برای انجام زندگی پر مشغله مان را فراهم می کنند.

8. Spend more time with people over the age of 70 and under the age of six.
8- با افراد بالای 70 سال و زیر 6 سال اوقات بیشتری صرف کنید.

9. Dream more while you are awake.
9- در بیداری رویا ببینید.

10. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less foods that are manufactured in plants.
10- از غذاهایی که از گیاهان و درختان بدست می آیند بیشتر مصرف کنید، و از مصرف مواد غذايي که در کارخانه ها تولید می شوند کمتر استفاده كنيد.

11. Drink some green tea and plenty of water. Eat blueberries, seafood, broccoli, almonds & walnuts.
11- چای سبز و مقادیر بسیار بيشتری آب بنوشید. تمشك (آبي رنگ )، غذاهای دریائی، کلم بروكلي، بادام و گردو مصرف کنید.

12. Try to make at least three people smile each day.
12- تلاش کنید هر روز حداقل سه نفر را به لبخند وادارید.

13. Clear your clutter from your house, your car, your desk, and let new energy into your life.
13- از خانه گرفته تا داخل ماشین و روی میز کار همه را غبار روبي ومرتب و تمیز کنید، بگذارید انرژی تازه ای وارد زندگیتان شود.

14. Don’t waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues of the past, negative thoughts or things you cannot control. Instead, invest your energy in the positive present moment.
14- انرژی پرارزشتان را بر سر شایعه سازی، هیولاهای انرژی خوار، مسائل مربوط به گذشته، افکار منفی و یا چيزهايي كه کنترلي بر آن ندارید هدر ندهید. در عوض انرژیتان را صرف همین لحظه مثبت فعلي کنید.

15. Realize that life is a school and you are here to learn, pass all your tests. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
15- این را درك کنید که زندگی یک مدرسه است و شما اینجائید تا بیاموزید، تا همه امتحانهایتان را بگذرانید. مشکلات تنها بخشی از این دوره آموزشی اند که درست مثل کلاس درس جبر می آیند و می روند، منتها درسهائی که از این کلاس فراگرفته می شود عمری با شما باقی خواهد ماند.

16. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a college kid with a maxed out charge card.
16- صبحانه تان را مثل یک شاه، ناهارتان را چون یک شاهزاده و شامتان را چون بچه دانشگاهی ای بخورید که کارت اعتباریش ته کشیده باشد.

17. Smile and laugh more. It will keep the energy vampires away.
17- بیشتر لبخند بزنید و بخندید. این كار هیولاهای انرژی خوار را از شما دور نگه خواهد داشت.

18. Life isn’t fair, but it’s still good
18- زندگی عادلانه نيست ، با این حال زیباست.

19. Life is too short to waste time hating anyone.
19- زندگی کوتاه تر از آنست که وقتمان را صرف تنفر از دیگران کنیم.

20. Don’t take yourself so seriously. No one else does.
20- خودتان را خیلی جدی نگیرید، دیگران هم اینکار را در مورد شما نمی کنند.

21. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.
21- مجبور نیستید همه بحث ها و منازعات را به نفع خود تمام کنید. بپذيريد كه مخالف نظر يكديگر بيانديشيد .

22. Make peace with your past, so it won’t mess up the present.
22- با گذشته تان صلح كنيد تا زمان حال شما را خراب نكند.

23. Don’t compare your life to others›. You have no idea what their journey is all about.
23- زندگی تان را با زندگی دیگران مقایسه نکنید. شما از هدف آنها و يا زندگيشان هیچ نمی دانید.

24. Burn the candles, use the nice sheets. Don’t save it for a special occasion. Today is special.
24- شمع روشن کنید، زيباترين ملافه تان را استفاده كنيد .و برای روز مبادا و یا روزی خاص نگه ندارید، امروز همان روز خاص است.

25. No one is in charge of your happiness except you.
25- کس دیگری جز شما مسئول خوشبختی تان نیست.

26. Frame every so-called disaster with these words: «In five years, will this matter?»
26- همه مشكلات را با این جمله بسنجيد: «آیا تا پنج سال آینده، اين مسئله اهمیتی خواهد داشت؟»

27. Forgive everyone for everything.
27- همه را براي همه چیز ببخشید.

28. What other people think of you is none of your business.
28- اينكه مردم در مورد شما چي فكر مي كنند، ارتباطي به شما ندارند.

29. Time heals almost everything. Give time, time.
29- زمان حلال همه مشکلات است. به همه چیزحتي خود زمان زمان دهید.

30. However good or bad a situation is, it will change.
30- شرايط هر چقدر خوب یا بد، بالاخره تغییر می کند.

31. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.
31- اين شغل شما نیست که در زمان بيماري به دادتان می رسد، دوستانتان هستند. با آنها در تماس باشید.

32. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful.
32-خود را از شر هر چه كه سودمند، زیبا و شادی بخش نیست، خلاص كنيد.

33. Envy is a waste of time. You already have all you need.
33- حسادت هدر دادن وقت است. شما الان به همه آنچه نیاز دارید رسیده اید.

34. The best is yet to come.
34- بهترینها هنوز در راه اند.

35. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
35- هر حسی که می خواهید داشته باشید، بلند شوید، لباس شیک بپوشيد و بیرون برويد.

36. Do the right thing!
36- کار درست را انجام دهید!

37. Call your family often.
37- با خانواده در تماس باشید.

38. Each night before you go to bed complete the following statements:
«I am thankful for __________.» «Today I accomplished _________.»
38- شبها قبل از خواب این جمله را کامل و تکرار کنید: «به خاطر… ممنونم.» «امروز من….. را انجام دادم .»

39. Remember that you are too blessed to be stressed.
39- یادتان باشد، شما آنقدر خوشبخت هستيد که نگذاريد استرس و نگرانی به شما راه يابد.

40. Enjoy the ride. Remember that this is not Disney World and you certainly don’t want a fast pass. Make the most of it and enjoy the ride.
40- از سفرزندگي لذت ببريد. یادتان باشد که این دنيا دیزنی ورلد Disney World نیست وما هم مجبور نیستیم با سرعت از همه چيز بگذريم. بهترین استفاده را از آن کنید و از سفر زندگي لذت ببرید.

Posted in نکات جالب | برچسب‌ها: | Leave a Comment »

25 نکته برای مقاله نویسی در وب 25 Tips for Writing Articles on the Web

Posted by ميرزاخاني در مه 13, 2010

نوشتن مقاله در وب، شما را در معرض دیدگان افراد بسیار زیادی قرار خواهد داد. به این ترتیب با صرف کمترین هزینه ها معروفیت خود را تضمین می کنید. برای این کار تنها نیاز به صرف اندکی زمان و تلاش دارید. نوشتن مقاله در موضوعات دلخواه کار بسیار آسانی است و مراحل معینی دارد.
عده ای برای مجلات و سایت های خود به دنبال محتوای باارزش هستند و صدها نویسنده در انتظارند تا نوشته های خود را روی وب قرار دهند. در انتهای هر مقاله بخشی برای معرفی نویسنده وجود دارد که برای شما به عنوان یک تبلیغات مجانی عمل می کند.
مقالاتی که حاوی اطلاعات باارزش هستند و دستورالعمل های خاص ارائه می دهند، عموماً مورد استقبال قرار می گیرند و خوانندگان فراوانی دارند. در اینجا چند نکته در مورد نوشتن مقاله در وب را یادآور می شویم.

۱-این نکته را بپذیرید که نوشتن مقاله در دنیای آن لاین با نوشتن مقالات چاپی تفاوت دارد. زیرا افراد عادت دارند که هنگام خواندن مقالات وب تنها مطالب را مرور کنند. صفحه را به سرعت حرکت می دهند و تنها به دنبال نکات کلیدی هستند.

۲-به مخاطبین مورد نظر خود فکر کنید و برای آنها مطلب بنویسید.

۳-برای مقاله خود یک عنوان جذاب انتخاب کنید که توجه افراد را سریعاً به خود معطوف کند و آنها را به خواندن مقاله مشتاق کند.

۴-عنوان مقاله باید کوتاه نگه داشته شود، اما در انتخاب تیترهای داخلی آزادی بیشتری دارید. با دقت آنها را انتخاب کنید تا در لحظه خواننده را جذب خود کنند.

۵-در نوشتن مقاله دقت کنید و حرفه ای عمل کنید. در مورد موضوعاتی که از آنها اطلاع کامل دارید، مطلب بنویسید. هیچ مطلبی را به طور اتفاقی و بدون پشتوانه علمی در مقالات خود نیاورید.

۶-پاراگراف های مقاله باید کوتاه باشند.

۷-مقدمه چینی نکنید و به سرعت به نکته اصلی نزدیک شوید.

۸-روی اطلاعات باارزش برای مخاطبین خود تکیه کنید.

۹-اصل اختصار را رعایت کنید. اکثر مردم مایلند به سرعت اطلاعات را دریافت کنند و معمولاً زمان محدودی دارند.

۱۰-در نوشته خود از کلمات اضافه یا هم معنا استفاده نکنید و مقاله را در حد ۱۵۰۰ کلمه نگه دارید. اکثر اشخاصی که مقالات عالی را برای قرار دادن در سایت خود خریداری می کنند، طرفدار مقالات بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه هستند. به صورت اجمالی سخن بگوئید. اختصار نشاندهنده باارزش بودن نوشته است.

۱۱-در متن مقاله از علامت تعجب(!) برای جلب توجه خواننده به بخش های خاص استفاده کنید.

۱۲-از تظاهر پرهیز کنید. خودتان باشید تا مقاله شما واقعی به نظر برسد.

۱۳-از نکات طنزآمیز استفاده کنید. مردم حتی وقتی در حال دریافت اطلاعات در مورد مسائل کاملاً جدی هستند، مایلند استراحت کوتاهی داشته باشند و قدری بخندند.

۱۴-از درون خود برای نوشتن کمک بگیرید. سخنان بی تکلف بیشتر به دل می نشیند. تنها کافیست که جملات را مرتب و به هم متصل کنید.

۱۵-راستگو و امین باشید و از مطالب دیگران در مقاله خود استفاده نکنید. این کار نوعی دزدی است. پس خودتان برای نوشتن مطالب تلاش کنید و اگر از سخنان یا ایده های شخص یا مقاله دیگری استفاده کردید، حتماً نام او را در کنار مطلب آورده شده، ذکر کنید و از او تشکر کنید.

۱۶-متواضع باشید و تصور نکنید که خوانندگان در سطحی پایین تر از شما قرار دارند.

۱۷-از شماره گذاری و بخش بندی در مقاله خود برای مرتب کردن مطالب استفاده کنید. به این ترتیب دنبال کردن مطلب برای خواننده ساده تر خواهد بود.

۱۸-اطلاعات شخصی خود را در انتهای مقاله قرار دهید. مطمئن شوید که این اطلاعات برای دسترسی آسان به شما کافی هستند. این بخش یک تبلیغات مجانی برای شما خواهد بود.

۱۹-در انتهای مقاله پیشنهادی را برای خوانندگان در نظر بگیرید مثل ارسال مطلبی خاص به آدرس پست الکترونیک آنها. به این ترتیب لیستی از افراد علاقه مند را خواهید داشت که بعدها می توانید در بخش بازاریابی خود از آنها استفاده کنید.

۲۰-قبل از قرار دادن مقاله روی وب تمام لینک های موجود در آن را چک کنید.

۲۱-مقاله خود را از طریق سیستم های پاسخگوی خودکار (Auto Responders) منتشر کنید.

۲۲-مقاله را با یک جمله یا پیام تاثیرگذار به اتمام برسانید. آخرین جمله و پاراگراف شما باید خلاصه ای از تمام مقاله باشد و به نحوی خواننده را تشویق کند که از همین حالا نکات گفته شده را اجرا کند.

۲۳-نهایتاً مقاله خود را دوباره چک کنید تا کلمات ناهماهنگ یا اشتباهات املایی در آن وجود نداشته باشد. در واقع شما ویراستار مقاله خود هستید.

۲۴-مطمئن شوید که مقاله روند و جریان مناسبی دارد و مطالب به هم پیوسته و مرتب قرار گرفته اند.

۲۵-دوباره خوانی و دوباره خوانی تا جایی که مطمئن شوید که همه چیز درست است.

برای نوشتن مقاله “بهترین ها را انجام دهید و منتظر عالی ترین ها باشید.”
مقیم بر سر راهش نشسته ام چون گرد
بـدان هـوس کـه بدیــن رهـگـذار بــاز آیــد
http://www.forum.boursekala.com/viewtopic.php?f=64&t=1655

25 Tips for Writing Articles on the Web

Writing on the web, your eyes exposed to a lot of people will. Thus, with only minimal costs to ensure its popularity. To do this, just need a little time and effort you spend. Custom essay writing on topics very easily and has a certain process.
For a number of magazines and websites looking for your valuable content and the author of hundreds of posts waiting to put on your website. At the end of each article to introduce writer there for you as a free advertising works.
Articles contain valuable information and special instructions are provided, are generally welcomed by many readers have. Here are some tips on writing a reminder we are on the Web.
1 – Accept the fact that writing in the world by writing articles online is different from print.Because people are accustomed to when reading web articles only review the contents to. Page to move quickly and are only looking for key points.
2 – to the desired audience to think and write for their content.
3 – a title for your paper attractive Choose your attention immediately focused on individuals and their eager to read the article.
4 – Short Title should be kept, but the more freedom you have chosen internal headings.Carefully select them for the moment to attract the reader.
5 – Be careful in writing your professional practice. About topics that they have full information, write the article. No something random and without scientific articles bring your.
6 – paragraphs article should be short.
7 – Introduction to the Chinese do not quickly close the main point.
8 – on valuable information for your contacts can rely on.
9 – Follow the principle of brevity. Most people want to receive information quickly and usually with limited time.
10 – in the post to add the words and meaning do not use the article in the 1500 word limit to keep. Most people who put great articles on your site to buy, a supporter of articles are between 500 and 2000 bytes. Overview to speak. Briefly shows the value being written.
11 – in the text of the exclamation point (!) For the reader’s attention to specific sectors can use.
12 – Avoid demonstrations. Yourself to your article seem real.
13 – points ironic use. Even when people are receiving information about the issues are quite serious, want to have a short break and laugh a bit.
14 – from the inside for writing, please help. Words more unassuming heart sits. Just ordered that the sentences together and you.
15 – Be truthful and Amin and others content in its paper use. This is a robbery. After posting your own to try and if the words or ideas of another person or paper you use, be sure his name listed alongside the article, you mention and give thanks to him.
16 – Be humble and do not assume that the reader at a level lower than you are.
17 – the numbers and categories to sort your article content to use. Thus following content will be easier for the reader.
18 – personal information at the end of the article put. Make sure this information for easy access to you are enough. This a free advertisement for you would be.
19 – At the end of the proposed article for the readers, consider something like send a special email address them. Thus a list of interested persons will have you later in your marketing to use them.
20 – Before putting the article on the web all the links in your Czech.
21 – your paper through the automated system answers (Auto Responders) to publish.
22 – Paper with a complete sentence, or take effective message. Your last sentence and paragraph should be a summary of all paper and in a way that encourages the reader already been told things run.
23 – Finally, your paper again to see Czech inconsistent words or spelling errors that is not present. In fact, you’re the editor of your paper.
24 – Make sure paper is appropriate and current trends and topics connected and have been ordered.
25 – re-reading and reading again until sure that everything is correct.
For writing the article «Do the best and wait to be the highest.»
Resident over the way I like sitting round
Desire that it be open so Rhgzar

Posted in نکات جالب | برچسب‌ها: , | Leave a Comment »